السلام عليكم

Monday, 18 January 2010

Tazkirah Petunjuk Sepanjang Jalan

Kata Ibn Kathir dalam tafsirnya mentafsirkan ayat ke 46 dari surah al-Hajj, dari Ibn Abi al-Duni`ya ( ابن أبي الدنيا ) dalam kitab al-Tafakkur wa al-I'tibar, para cendiakawan berkata :

" Hidupkan lah hatimu dengan mendengar nasihat-nasihat ( al-Mawa'idz ) , Dan terangilah ia dengan berfikir ( tafakkur ) , dan hidupkanlah ia dengan mengamalkan zuhud ( tidak meminta-minta ), dan kuatkanlah ia dengan keyakinan, dan tundukkanlah ia dengan kematian ( pengajaran dari peristiwa-peristiwa kematian ), dan hitunglah dirimu tentang kehancuran ( al-fana` ), dan bukalah ia dengan bala-bala yang menimpa dunia, dan takutkanlah ia dengan penipuan masa dan kekuasaannya ( Saulat al-Dahr ) , dan kejahatan hari-hari yang pernah menimpa orang-orang sebelummu, dan bentangkan kepadanya cerita mereka, dan perhatikanlah apa yang mereka lakukan dan tempat-tempat tinggal mereka dan apakah penghujung kesudahan mereka".